Pengenalan

1. Kesejahteraan rakyat merujuk kepada rakyat yang berbilang kaum dan agama hidup bersama dengan aman dan harmoni untuk memajukan negara.

2. Demi mengekalkan kesinambungan kesejahteraan rakyat pada masa hadapan, kita haruslah:

(a) memiliki kesedaran sivik dan jati diri untuk menghadapi cabaran dan halangan;

(b) mempunyai daya empati terhadap golongan kurang bernasib baik dan golongan kurang upaya;

(c) mengamalkan dan meneruskan perpaduan kaum;

(d) menghargai dan menyayangi alam sekitar (kelestarian alam sekitar).

Kesedaran Sivik

1. Individu yang mempunyai kesedaran sivik mempunyai

perlakuan yang membantu mengekalkan norma-norma

masyarakat dan mematuhi undang-undang.

2. Antara sikap orang yang mempunyai kesedaran sivik:

(a) menjaga dan bertanggungjawab ke atas kemudahan yang disediakan;

(b) mematuhi peraturan dan undang-undang;

(c) memikirkan kepentingan kemudahan untuk faedah bersama.

3. Contoh individu yang tiada kesedaran sivik:

(a) membuang sampah merata;

 

(b) merosakkan kemudahan awam;

(c) meludah merata di tempat awam;

(d) bertolak-tolak ketika menaiki komuter dan sebagainya.

Perasaan Empati

1. Perasaan empati ialah kebolehan memahami perasaan orang lain.

2. Sikap keprihatinan ini penting dalam setiap individu.

Perpaduan Kaum

  1. Perpaduan kaum penting dalam situasi kehidupan masyarakat yang berbilang kaum seperti di Malaysia.
  2. Perpaduan kaum dapat membentuk identiti negara yang positif serta menyumbang ke arah kemajuan negara.

Jati Diri

Jati diri yang kukuh penting sebagai benteng untuk menghadapi segala bentuk cabaran dalaman dan luaran yang boleh mengancam kesejahteraan diri, masyarakat, dan negara.

Cara-cara jati diri dibina:

(a)            melalui pendidikan agama dan moral;

(b)            tindakan yang wajar serta bijak;

(c)            jalinan hubungan kemanusiaan yang baik;

(d)           aktiviti yang berfaedah.

Remaja yang rapuh jati dirinya mudah terpengaruh dengan aktiviti yang tidak sihat seperti meragut, merokok, menghisap dadah, terlibat dalam jenayah siber dan sebagainya.

Kelestarian Alam Sekitar

  1. Lestari bermaksud mengekalkan alam semula jadi ciptaan Tuhan untuk manusia.
  2. Setiap individu bertanggungjawab memelihara dan memulihara alam sekitar.
  3. Sebarang aktiviti yang mengganggu dan mencemarkan alam sekitar, mestilah dielakkan.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s