TINGKATAN 1

Pilih jawapan yang paling sesuai bagi soalan-soalan yang berikut.

TEMA 1: PENCAPAIAN KENDIRI


1 Mengapakah setiap individu digalakkan untuk mengembangkan potensi dirinya?

A Menimba ilmu pengetahuan

B Membina identiti diri yang positif

C Menonjolkan bakat dan kemahiran

D Mengenal pasti kekurangan pada diri

2 Seseorang yang mempunyai identiti diri yang positif akan sentiasa

A yakin terhadap kebolehan dirinya.

B memupuk semangat kekitaan.

C hidup aman dan sejahtera.

D bersaing dengan orang lain.

3 Antara berikut, yang manakah merujuk kepada potensi diri seseorang individu?

I Bakat

II Kebolehan

III Kekuatan diri

IV Keyakinan diri

A I, II, dan III B I, II, dan IV C I, III, dan IV D I, II, III, dan IV

4 Antara berikut, yang manakah merupakan cirri-ciri yang terkandung di dalam

perkembangan potensi jasmani?

I Melakukan aktiviti riadah

II Meningkatkan kualiti kehidupan

III Mengembangkan kemahiran bakat

IV Meningkatkan daya pengeluaran

A I, II, dan III B I, II, dan IV C I, III, dan IV D I, II, III, dan IV
5 Bagaimanakah cita-cita atau matlamat hidup dapat dikecapi?

A Mengenal pasti potensi diri

B Mengembangkan potensi diri

C Menilai potensi diri

D Mengubah potensi diri

6 Apakah kepentingan untuk mengembangkan potensi diri?

A Menonjolkan kemahiran dan bakat

B Mencapai kejayaan dalam kehidupan

C Menyumbang kepada masyarakat dan negara

D Melibatkan diri dalam pelbagai bidang

7 Pilih situasi yang menunjukkan usaha untuk meningkatkan kecemerlangan diri.

A Radiah bercita-cita untuk menjadi jurutera kerana ia merupakan pekerjaan bergaji tinggi

B Woon Yong gigih berlatih badminton setelah ditegur oleh ayahnya.

C Anita menyertai kem kepimpinan untuk meningkatkan keperibadian diri.

D Martin bergaul dengan murid-murid yang pandai supaya menjadi lebih popular.

8 Apakah potensi diri yang mungkin dimiliki oleh seseorang yang bercita-cita menjadi

peguam?

A Daya kreativiti yang tinggi

B Lemah-lembut dan mesra

C Pandai berpidato dan bersyarah

D menguasai Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris

9 Keperibadian seseorang individu merujuk kepada

I perlakuan

II pergaulan

III perwatakan

IV penampilan

A I, dan II B I , dan III C II, dan IV D III, dan IV

10 Bagaimanakah potensi diri dapat dikembangkan di alam persekolahan?

I Bakat

II Pendidikan

III Latihan yang berterusan

IV aktiviti kokurikulum

A I, II, dan III B I, II, dan IV C I, III, dan IV D I, II, III, dan IV

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s