TINGKATAN 1

Pilih jawapan yang paling sesuai bagi soalan-soalan yang berikut.

 

TEMA 3 :HIDUP BERMASYARAKAT

 

  1. Yang berikut merupakan ciri-ciri pelajar yang mempunyai sahsiah dan sikap positif, kecuali

 

A sentiasa berdisiplin

B menegakkan pendapat sendiri

C menjaga dan meningkatkan imej sekolah

D mengamalkan nilai-nilai murni masyarakat

 

  1. Antara berikut yang manakah bukan kebaikan sahsiah dan sikap positif?

 

A Sekolah berpotensi menjadi pusat kecemerlangan

B Budaya ilmu dapat dipertingkatkan oleh para guru

C Pemupukan budaya penyayang dalam kalangan warga sekolah

D Pelajar lebih bertanggungjawab ketika menjayakan kegiatan ko-kurikulum

 

  1. Mengapakah peraturan penting untuk sesebuah sekolah?

 

A Supaya peristiwa yang tidak diingini berlaku

B Supaya pelajar tidak nakal

C Supaya pelajar dapat mendisiplinkan diri

D Supaya guru dapat mengajar tanpa gangguan

 

  1. Apakah tanggungjawab seorang guru Hal Ehwal Murid (HEM) dalam sesebuah sekolah?

I Mengekalkan disiplin di kalangan murid

II Menjaga keselamatan sekolah

III Menguatkuasakan peraturan sekolah

IV Menjaga kebersihan sekolah

 

A I, II dan III

B II, III dan IV

C I, III dan IV

D I, II, III dan IV

 

 

 

 

 

 

 

  1. Mengapakah sekolah akan menjadi lebih selamat dan selesa dengan pemupukan sahsiah dan sikap positif?

 

A Kerana pihak sekolah diberikan kemudahan yang secukupnya

B Kerana pelajar bekerjasama menjaga keselamatan dalam kawasan sekolah

C Kerana pelajar tidak perlu menjalani sesi kaunseling dan motivasi

D Kerana pelajar tidak terlibat dalam perbuatan yang melanggar

   peraturan dan undang-undang sekolah

 

  1. Tindakan yang manakah tidak membantu menjaga dan meningkatkan imej sekolah?

 

A Penglibatan warga sekolah dalam program sekolah

B Prihatin dan mengambil berat terhadap satu pihak dengan pihak yang lain

C Menceritakan kehebatan dan keistimewaan sekolah sendiri

  kepada pelajar sekolah lain

D Memberi sokongan moral kepada rakan sekiranya tidak mengambil

bahagian dalam sesuatu acara.

 

 

  1. Kerosakan peralatan sekolah menyebabkan

 

A imej sekolah terjejas

B murid tidak dapat belajar dengan selesa

C murid dan guru terpaksa berkongsi peralatan

D guru terpaksa mengeluarkan wang untuk membaikinya.

 

 

                   Sukan Tahunan

Majlis Penyampaian Hadiah Pesta Ria

 

 

  1. Acara-acara di atas dapat

 

A mendedahkan bakat murid-murid

B meningkatkan imej sekolah

C menambahkan perbendaharaan sekolah

D menyatupadukan para guru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Ciri-ciri sahsiah dan sikap yang positif termasuklah

 

I berdegil dalam pendirian

II berdisiplin dalam tingkah laku

III menghormati dan mematuhi peraturan sekolah

IV menghargai sumbangan dan tunjuk ajar guru

 

A I, II dan III

B I, II dan IV

C II, III dan IV

D I, III dan IV

 

10.Sekiranya sekolah kamu menjadi johan dalam Pertandingan 3K peringkat kebangsaan, ini menunjukkan sekolah kamu mementingkan

I kesetiaan

II kebersihan

III keceriaan

IV keselamatan

 

A I, II dan III

B I, III dan IV

C I, II dan IV

D II, III dan IV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s